Záměr pronájmu pozemku p. č. 2051/2 v k. ú. Paseky u Proseče