Záměr pronájmu nebytových prostor v čp. 70, ul. Školní, Proseč