Záměr pronájmu části parcely č. 85/3 v k. ú. Podměsti