Záměr pronájmu části parcely č. 2562/1 v k. ú. Martinice u Skutče