Záměr pronájmu části parcely č. 1279/16 v k.ú. Proseč u Skutče, obec Proseč

Datum vyvěšení na úřední desce
22. 9. 2020
Printer Friendly, PDF & Email
Datum vypršení zobrazení na úřední desce
6. 10. 2020
Dokumenty