Záměr prodeje pozemků v lokalitě "Vyhlídka" v k. ú. Záboří u Proseče