Záměr prodeje pozemků p.č. 2644/2, 1440/11 v k.ú. Záboří u Proseče, p.č. 2644/3 v k.ú. Paseky u Proseče

Datum vyvěšení na úřední desce
12. 4. 2018
Printer Friendly, PDF & Email
Datum vypršení zobrazení na úřední desce
27. 4. 2018
Dokumenty