Záměr prodeje pozemku p. č. 570/8 v k. ú. Podměstí