Záměr prodeje pozemku p. č. 453/2 v k. ú. Podměstí