Záměr prodeje pozemku p. č. 2977/16 v k. ú. Česká Rybná