Záměr prodeje pozemku p. č. 2567/2 v k. ú. Martinice u Skutče