Záměr prodeje pozemku p. č. 1260/1 v k. ú. Martinice u Skutče