Záměr prodeje pozemku p. č. 1148/1 v k. ú. Martinice u Skutče