Záměr prodeje pozemků k.ú. Paseky u Proseče

Datum vyvěšení na úřední desce
8. 10. 2018
Printer Friendly, PDF & Email
Datum vypršení zobrazení na úřední desce
22. 10. 2018
Dokumenty