Záměr prodeje pozemkové parcely č. 637 v k.ú. Podměstí

Datum vyvěšení na úřední desce
14. 9. 2018
Printer Friendly, PDF & Email
Datum vypršení zobrazení na úřední desce
28. 9. 2018
Dokumenty