Záměr prodeje pozemkové parcely č. 113/4 v k.ú. Záboří uProseče

Datum vyvěšení na úřední desce
4. 3. 2019
Printer Friendly, PDF & Email
Datum vypršení zobrazení na úřední desce
18. 3. 2019
Dokumenty