Záměr prodeje parcely č. 1953/2, 119/4 a 54 v k. ú. Proseč u Skutče