Záměr prodeje nemovitosti čp. 1, st. p. č. 10 a st. p. č. 70 v k. ú. Záboří u Proseče