Záměr prodeje části pozemku v k.ú. Podměstí

Datum vyvěšení na úřední desce
2. 11. 2018
Printer Friendly, PDF & Email
Datum vypršení zobrazení na úřední desce
16. 11. 2018
Dokumenty