Záměr prodeje části pozemku p.č. 671/1 v k.ú. Podměstí

Datum vyvěšení na úřední desce
17. 4. 2019
Printer Friendly, PDF & Email
Datum vypršení zobrazení na úřední desce
1. 5. 2019
Dokumenty