Záměr prodeje části pozemku p.č. 1600/20 v k.ú. Záboří u Proseče a části pozemku p.č. 1052/17 v k.ú. Proseč u Skutče

Datum vyvěšení na úřední desce
24. 4. 2019
Printer Friendly, PDF & Email
Datum vypršení zobrazení na úřední desce
8. 5. 2019
Dokumenty