Záměr prodeje části pozemku p.č. 1579/16 v k.ú. Záboří u Proseče

Datum vyvěšení na úřední desce
17. 4. 2019
Printer Friendly, PDF & Email
Datum vypršení zobrazení na úřední desce
1. 5. 2019
Dokumenty