Záměr prodeje části pozemku p. č. 690/4 v k. ú. Podměstí