Záměr prodeje části pozemku p. č. 673/1 v k. ú. Podměstí