Záměr prodeje části pozemku p. č. 671/1 v k. ú. Podměstí