Záměr prodeje části pozemku p. č. 319/2 a části pozemku p. č. 319/3 v k. ú. Česká Rybná