Záměr prodeje části pozemku p. č. 3074 v k. ú. Česká Rybná