Záměr prodeje části pozemku p. č. 1887/14 v k. ú. Proseč u Skutče