Záměr prodeje části pozemkové parcely č. 702 v k.ú. Podměstí

Datum vyvěšení na úřední desce
5. 4. 2019
Printer Friendly, PDF & Email
Datum vypršení zobrazení na úřední desce
18. 4. 2019
Dokumenty