Záměr prodeje části p.č.2562/1 v k.ú.Martinice u Skutče