Záměr prodeje části parcely č. 365/1 v k. ú. Proseč u Skutče