Záměr prodeje části parcely č. 1901 v k. ú. Proseč u Skutče