Záměr prodeje části parcely č. 1882 a části parcely č. 119/1 v k.ú. Proseč u Skutče