Záměr prodeje části parcely č. 1240 v k. ú. Martinice u Skutče