Záměr prodeje částí parcel č. 6 a 7 v k. ú. Česká Rybná