Záměr prodeje části p. č. 2559/3 v k. ú. Martinice u Skutče