Záměr prodeje části p. č. 1213/2 a p. č. 2565 v k. ú. Martinice u Skutče