Záměr kraje o majetkoprávní vypořádání pozemků v městem Proseč