Zahájení řízení o změně č. 1 územního plánu Proseš

Datum vyvěšení na úřední desce
13. 3. 2019
Printer Friendly, PDF & Email
Datum vypršení zobrazení na úřední desce
29. 4. 2019
Dokumenty