Žádost o pronájem pozemku

Printer Friendly, PDF & Email
Datum vypršení zobrazení na úřední desce
16. 8. 2012

MĚSTO PROSEČ je vlastníkem pozemku označeného jako pozemková parcela č. 1881/2 ostatní plocha o výměře 489 m2. v k.ú. Proseč u Skutče. O pronájem části výše uvedeného pozemku p.č. 1881/2 cca o výměře 12 m2 žádají manželé Jana a Zdeněk Peškovi, bytem Proseč 251. Tuto část pozemku manželé Peškovi budou využívat ke krátkodobému uskladnění např. dřeva před uložením do dřevníku na zahradě (p.č. 129/2) svého rodinného domu čp. 251 v Proseči. Tento záměr je vyznačen na situačním plánku.

Dokumenty