žádost o pronájem pozemku

Printer Friendly, PDF & Email
Datum vypršení zobrazení na úřední desce
30. 3. 2012

MĚSTO PROSEČ je vlastníkem pozemku označeného jako pozemková parcela č. 2687 ostatní plocha o výměře 57 m2 v k.ú. Záboří u Proseče. O pronájem části pozemku p.č. 2687 o výměře cca 15 m2 v k.ú. Záboří u Proseče žádají manželé Bořivoj a Eva Dvořákovi, bytem Pardubice.

Dokumenty