Žádost o koupi pozemku

Printer Friendly, PDF & Email
Datum vypršení zobrazení na úřední desce
26. 2. 2013

MĚSTO PROSEČ je vlastníkem pozemků označených jako pozemkové parcely č. 1628/3 trv. travní porost o výměře 1659 m2, p.č. 1635/1 trvalý travní porost o výměře 343 m2 a p.č. 1636/1 ostatní plocha o výměře 4456 m2 v k.ú. Záboří u Proseče. O odkoupení výše uvedených městských pozemků žádá p. Ing. Milan Šlapka, bytem Proseč, Záboří č. 174. Tyto pozemky mají pronajaty rodiče p. Ing. Šlapky a obhospodařují je. Tento záměr je vyznačen na situačním plánku.
 

Dokumenty