Žádost o koupi pozemku

Printer Friendly, PDF & Email
Datum vypršení zobrazení na úřední desce
7. 11. 2012

MĚSTO PROSEČ je vlastníkem pozemku označeného jako pozemková parcela č. 1910 ostatní komunikace o výměře 412 m2. v k.ú. Proseč u Skutče. O odkoupení části p.č.. 1910, tj. 10 m2 nově zaměřené stp. č. 591 žádá ČEZ Distribuce a.s. Pardubice, a to z toho důvodu, že zaměřený pozemek stp. č. 591 se nachází pod trafostanicí ČEZ Distribuce a.s.. Tento záměr je vyznačen na situačním plánku.

Dokumenty