Žádost o koupi pozemku v k. ú. Miřetín

Datum vyvěšení na úřední desce
6. 10. 2017
Printer Friendly, PDF & Email
Datum vypršení zobrazení na úřední desce
21. 10. 2017
Dokumenty