Výzva pro zájemce o změnu ÚP Proseč - změna č. 3

Datum vyvěšení na úřední desce
25. 6. 2019
Printer Friendly, PDF & Email
Datum vypršení zobrazení na úřední desce
1. 9. 2019

Rada města Proseč usnesením č. 16/2019 ze dne 25. 6. 2019 vyhlašuje výzvu pro zájemce o změnu územního plánu v rámci chystané Změny č. 3 - Územní plán Proseč a žádá je, aby své požadavky donesli v písemné podobě s přesným popisem včetně zákresu dotčené parcely na podatelnu městského úřadu nebo zaslali písemně na adresu Město Proseč, náměstí Dr. Tošovského 18, 539 44 Proseč a to nejpozději do 31. 8. 2019. Požadavky budou vyhodnoceny a zastupitelstvo města následně rozhodne o pořízení změny územního plánu. Upozorňujeme žadatele, že v rámci této výzvy se budou všichni žadatelé podílet poměrnou částí na úhradě nákladů spojených se zapracováním jejich požadavků.