Výběrové řízení č. HPU/082/2018 s aukcí a s rozvazovací podmínkou předkupního práva

Datum vyvěšení na úřední desce
21. 12. 2018
Printer Friendly, PDF & Email
Datum vypršení zobrazení na úřední desce
28. 1. 2019
Dokumenty