Výběrové řízení č. HPU/067/2018 s následnou aukcí a s rozvazovací podmínkou předkupního práva

Datum vyvěšení na úřední desce
20. 12. 2018
Printer Friendly, PDF & Email
Datum vypršení zobrazení na úřední desce
29. 1. 2019
Dokumenty