VOLBY: Vyrozumění o termínu a místu školení předsedů, místopředsedů a zapisovatelů okrskových volebních komisí města Proseč k zásadám hlasování a ke zjišťování výsledků hlasování pro volby do zastupitelstev obcí konané ve dnech 23. a 24. září 2022