Veřejná zakázka - Vybavení odborných učeben pavilonu odborných učeben školy Proseč – Učebna informatiky a výpočetní techniky; Část 1: Nábytek, Část 2: IT vybavení