Veřejná zakázka - Rekonstrukce Obecního domu č.p. 137